У Каразінському відбулося засідання Вченої ради університету 26.06.2023

На початку засідання Тетяна КАГАНОВСЬКА вручила нагороди співробітникам університету.

Відзнакою «За служіння Каразінському університету» за багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток Каразінського університету нагороджено доктора географічних наук, професора, завідувача кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму НЄМЕЦЬ Людмилу Миколаївну

Почесною відзнакою «Медаль імені В.Н. Каразіна» за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток Каразінського університету та з нагоди Дня Конституції України нагороджено заступника головного енергетика служби головного енергетика ХУДОШИНА Сергія Володимировича

Грамотою Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за сумлінну плідну працю, вагомий особистий внесок у розвиток науки і освіти та з нагоди Дня науки нагороджено аспіранта кафедри низьких температур, інспектор фізичного факультету МИРОНЕНКО Ірину Вікторівну

Грамотою Харківської обласної ради за сумлінну плідну працю, вагомий особистий внесок у розвиток науки і освіти та з нагоди Дня науки відзначено АФАНАСЬЄВУ Інну Олексіївну - кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри прикладної фізики та фізики плазми Навчально-наукового інституту «Фізико-технічний факультет»

Подяку голови Харківської обласної ради за сумлінну плідну працю, вагомий особистий внесок у розвиток науки і освіти та з нагоди Дня науки отримали
ГОНЧАРЕНКО Антон Володимирович - кандидат фізико-математичних наук, доценту закладу вищої освіти кафедри фізики твердого тіла фізичного факультету
ФАРАФОНОВ Володимир Сергійович - кандидат хімічних наук, доценту кафедри фізичної хімії хімічного факультету

 

 

 

Відповідно до порядку денного, члени Вченої ради ухвалили рішення  щодо присвоєння науковцям вчених звань.

Проректор з науково-педагогічної роботи Олександр ГОЛОВКО доповів про взаємодію з органами студентського самоврядування, Радою молодих вчених з питань моніторингу та забезпечення якості вищої освіти.

Вчена рада університету затвердила низку рішень, серед яких:

  • Про зміну структури медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
  • Про зміну структури філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
  • Про зміну структури навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
  • Про затвердження Кадрової політики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
  • Про затвердження Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна права на академічну мобільність в новій редакції
  •  Про затвердження Положення про службові відрядження та направлення за кордон працівників і здобувачів вищої освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в новій редакції
  •  Про затвердження Положення про прийом іноземних громадян у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна в новій редакції
  • Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному університету імені В. Н. Каразіна в новій редакції

 

Члени Вченої ради схвалили рішення про оновлення складу декількох редакційних колегій періодичних видань Університету.

Традиційно, Вчена рада затвердила до друку низку навчально-методичних і наукових видань.