У Каразінському відбулося засідання Вченої ради університету 02.10.2023

1 жовтня — особливий день для українського народу. Дякуємо нашим захисникам і захисницям. Кожний новий день настає лише завдяки їм. Кожна можливість бачити свої родини – завдяки їм. Дякуємо за кожен новий день. За кожен звільнений метр рідної землі. За Україну.

Слава нашим ЗСУ! Просимо Господа оберігати кожного з наших захисників і захисниць.

Назавжди шануймо і щодня памʼятаймо про тих, хто поліг у бою, захищаючи свободу України. Пам'ятаємо кожного героя, хто навіки в строю.

 

Тетяна КАГАНОВСЬКА привітала з професійним святом освітян! "Ви своїм прикладом показуєте, як це захищати рідну землю, працювати попри ворожі атаки, допомагати тим, хто цього потребує, й не зупинятися."

Голова Вченої ради вручила нагороди співробітникам університету.

Грамотою Харківської обласної ради  за сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки  та з нагоди Дня працівників освіти нагороджуються:

КУДЕЛКО Сергій Михайлович - кандидат історичних наук, професор, професор кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету

ЛІТВІНОВА Інна Миколаївна - доктор філософії, доцент, доцент кафедри української мови філологічного факультету

 МАТВЄЄВА Тетяна Степанівна - доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри історії української літератури філологічного  факультету

Оголошується Подяка голови Харківської обласної державної (військової) адміністрації за сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди Дня працівників освіти 

АЧАСОВУ Андрію Борисовичу - доктору сільськогосподарських наук, професору кафедри екології та менеджменту довкілля Навчально-наукового інституту екології

ГНОЄВІЙ  Ніні Іванівні  -  кандидату філологічних наук, доценту, доценту кафедри історії української літератури філологічного факультету

 ШВАЙКО Мар’яні Леонідівні - кандидату економічних наук, доценту, доценту кафедри фінансів, банківської справи та страхування економічного факультету

Грамотою Харківської міської ради за багаторічну сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти і науки міста Харкова  та з нагоди Дня працівників освіти нагороджуються:

 ДЮКАР Катерина Валеріївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови філологічного факультету

СЕРДЕГА Руслан Леонідович - кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови філологічного факультету

КОЛОВАНОВА Євгенія Павлівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри  безпеки інформаційних систем і технологій факультету комп’ютерних наук

Грамотою Харківської обласної ради нагороджується доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач  кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення факультету комп’ютерних наук  КУКЛІН Володимир Михайлович за багаторічну сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки та з нагоди 75-річчя від дня народження

Почесною  відзнакою  «Медаль імені В.Н. Каразіна» нагороджується кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри експериментальної фізики фізичного факультету  ДУБОВИК Володимир Миколайович за багаторічну сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток Каразінського університету   та з нагоди 70-річчя від дня народження

Почесною  відзнакою  «Медаль імені В.Н. Каразіна» нагороджується кандидат фізико-математичних наук,  старший науковий співробітник, доцент кафедри фізики кристалів фізичного факультету КОРШАК Віра Федосіївна за багаторічну сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток Каразінського університету та з нагоди 70-річчя від дня народження

БЕЛОЗЬОРОВ Ігор Вікторович,  доктор медичних наук, професор нагороджується дипломом "Премія імені В.Н. Каразіна IІ ступеню" за високі досягнення у 2021 році.

Грамотою Каразінського університету  за сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки  та з нагоди Дня працівників освіти нагороджуються:

АКСЬОНОВА Наталя Володимирівна - кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри українознавства філософського факультету

ЗАПОРОЖЧЕНКО Руслан Олександрович - старший викладач кафедри політичної соціології соціологічного факультету

ІВАНОВА Ірина Дмитрівна - старший викладач кафедри публічної політики навчально-наукового інституту «Інститут державного управління»

КОКОДІЙ Микола Григорович  -   доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій у фізико-енергетичних системах навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та енергетики

МАРЧЕНКО Іван Сергійович   -     кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних  економічних відносин імені Артура Голікова факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

ОГІЄНКО Катерина Олександрівна   -     старший викладач  кафедри східних мов та міжкультурної комунікації факультету  іноземних мов

СКОРІКОВА Олена Миколаївна  - провідний фахівець навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут»

ХРУСЛОВ Максим Михайловича - кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри електроніки і управляючих систем факультету комп’ютерних наук

ШЕВЧЕНКО Наталя Володимирівна  -   старший лаборант кафедри історії Східної Європи історичного факультету

ШУГАЙЛО Олена Олексіївна    -    кандидат фізико-математичних наук, тстарший викладач кафедри фундаментальної математики  факультету математики і інформатики

ШУЛІКА Борис Олександрович -  кандидат географічних наук, завідувач навчальної лабораторії фізичної географії, геоекології та методики викладання  географічних дисциплін імені проф. Г.П. Дубинського факультету геології, географії, рекреації і туризму

Відповідно до порядку денного, члени Вченої ради ухвалили рішення  щодо присвоєння науковцям вчених звань.

Проректор з науково-педагогічної роботи Борис САМОРОДОВ доповів про забезпечення системи безпеки життєдіяльності в університеті.

Вчена рада університету затвердила низку рішень, серед яких:

  •  Про затвердження змін до Правил прийому на навчання до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна для здобуття вищої освіти в 2023 році.
  •  Про затвердження затвердження сертифікатних освітніх програм.
  • Про утворення в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна разових спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації.

Члени Вченої ради схвалили рішення про оновлення складу  редакційних колегій періодичних видань Університету.

Традиційно, Вчена рада затвердила до друку низку навчально-методичних і наукових видань.