Засідання Вченої ради університету 27 листопада 2023 року

У Каразінському відбулося засідання Вченої ради університету.

На початку заходу проректор Олександр Головко вручив Подяку Міністерства освіти і науки України професору кафедри соціології управління та соціальної роботи соціологічного факультету Вікторії Сичовій за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

Відповідно до порядку денного члени Вченої ради погодили кадрові питання, ухвалили рішення про присвоєння науковцям вчених звань.

Проректор Анатолій Бабічев доповів про реалізацію заходів щодо виховання патріотизму та громадянської позиції здобувачів освіти. Проректор Олександр Головко виступив з презентацією про удосконалення та запровадження освітніх програм в університеті.

Вчена рада університету затвердила низку рішень, зокрема:

- про затвердження концепцій освітньої діяльності, освітніх програм та навчальних планів зі спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я»;
- про виконання проєктів Національного фонду досліджень України в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна та затвердження звітів реалізації проєктів у 2023 році;
- про утворення в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна разових спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації.

Члени Вченої ради затвердили сертифікатні освітні програми, ухвалили рішення про зміни у складі редакційних колегій періодичних видань університету.

Традиційно Вчена рада затвердила до друку низку навчально-методичних і наукових видань.