25 грудня 2023 року в Каразінському відбулося засідання Вченої ради університету.

Відповідно до порядку денного члени Вченої ради ухвалили рішення про присвоєння науковцям вчених звань, затвердили низку кадрових питань.

Проректор Анатолій Бабічев доповів про затвердження «Положення про відзначення кращих випускників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» в новій редакції, затвердження сертифікатних освітніх програм.

Вчена рада університету погодила низку питань, зокрема про рекомендацію до присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України», зміни у складі редакційних колегій періодичних видань Каразінського університету, затвердження освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Про результати онлайн-опитування випускників 2018–2023 років Каразінського університету доповів проректор Олександр Головко.

Традиційно члени Вченої ради погодили розміщення матеріалів на вебресурсах університету та затвердили до друку низку навчально-методичних і наукових видань.

Текст: Маргарита Мороз
Фото: Юлія Гайденко