4 березня 2024 року в Каразінському університеті відбулося засідання Вченої ради університету.

 

На початку засідання ректор Тетяна Кагановська вручила відзнаку «За служіння Каразінському» Ользі Авксентьєвій та вручила диплом «Заслуженого викладача університету» Костянтину Немченку.

Віліна Пересадько презентувала бібліотеці атлас «Мережа поселень України», автор якого — Почесний доктор університету Руденко Леонід Григорович.

Під час засідання проректори Каразінського доповіли про результати роботи за 2023 рік.

Олександр Головко прозвітував про науково-методичну й акредитаційну роботу, забезпечення якості освіти, підготовку фахівців та співпрацю з роботодавцями. Серед результатів роботи за 2023 рік: започатковано 15 нових освітніх програм, акредитовано 117 бакалаврських, магістерських та PhD програм, Науково-методичною радою проведено 9 засідань та розглянуто 77 питань тощо.

Антон Пантелеймонов прозвітував про результати наукової роботи в університеті у 2023 році. Зокрема, як наголосив проректор, цьогоріч одна з цілей Каразінського — сконцентрувати роботу наукових колективів медичного, гуманітарного, соціального, економічного та правничого профілів університету з пошуку грантових можливостей, в тому числі за міждисциплінарними програмами.

Анатолій Бабічев прозвітував про результати роботи у 2023 році щодо досягнення стратегічних цілей та намірів Каразінського університету до 2030 року. Доповідь проректора ґрунтувалася на результатах позаосвітньої, соціально-гуманітарної, виховної діяльності, доуніверситетської освіти; розвитку платформи зовнішніх комунікацій та розширення системи партнерських та бізнес-структур на різних рівнях.

Борис Самородов прозвітував щодо питань кадрової політики університету, розвитку міжнародної співпраці, підвищення рейтингових показників університету, розвитку цифрового простору університету. Зокрема, як доповів проректор, у 2023 році в програмах академічної мобільності взяли участь 125 студентів бакалаврського та магістерського рівнів та 9 аспірантів.

Василь Блиндюк прозвітував про фінансові питання університету у 2023 році та доповів про кошторис Каразінського на 2024 рік.

Також Вчена рада університету затвердила низку рішень, зокрема:

  • про затвердження тимчасових стандартів вищої освіти, освітніх програм та навчальних планів університету;
  • про обрання на посаду завідувача кафедри зоології та екології тварин Дмитра Шабанова;
  • про присвоєння вченого звання доцента по кафедрі хірургічних хвороб Василю Проніну;
  • про зміну структури економічного факультету;
  • про зміни у складі редакційних колегій періодичних видань університету;
  • про впорядкування внутрішніх процедур розгляду докторських дисертацій в університеті.

Традиційно наприкінці засідання Вчена рада затвердила до друку низку навчально-методичних і наукових видань.

Працюємо далі!

Текст: Юлія Баглик
Фото: Вікторія Якименко