Обговорено питання вдосконалення кадрової політики й управління персоналом

У Каразінському університеті відбулося засідання Вченої ради університету, яке розпочалося з урочистого вітання Голови Вченої ради Віля Савбановича Бакірова та нагородження студентів-переможців регіонального конкурсу наукових робіт.

З доповіддю про стан виконання рішення Вченої ради «про вдосконалення кадрової політики й управління персоналом у Харківському національному університеті В. Н. Каразіна» виступив ректор, академік Віль Савбанович Бакіров, у якій, зауважив, що рішення успішно реалізується, але зазначив й деякі слабкі місця, що потребують доопрацювання.

Вченою радою були затверджені «Положення про планування й звітування науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна», освітньо-професійні (освітньо-наукових) програми та навчальні плани здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в межах спеціальностей на 2018/2019 навчальний рік, типові навчальні плани здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за програмою подвійних дипломів на 2018/2019 навчальний рік. – із доповіддю про які виступила начальник Управління якості освіти Людмила Олександрівна Іваненко.

На засіданні Рада підтримала порушення клопотання перед Міністерством освіти і науки України про відкриття в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями: 01.04.08 – фізика плазми та 01.04.16 – фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій.

Також Вченою радою були розглянуті кадрові та поточні справи, з ухваленими на засіданні документами можна буде ознайомитися найближчим часом на сайті Вченої ради університету.