Обговорено результати роботи із забезпечення академічної доброчесності в університеті

У Каразінському університеті відбулося засідання Вченої ради університету за участю керівництва, деканів факультетів, директорів інститутів та навчальних центрів, представників органів студентського самоврядування університету.

Засідання Вченої ради розпочалося з нагородження золотою медаллю університету завідувача кафедри неорганічної хімії хімічного факультету, професора  Івана Миколайовича В’юника на честь його 70-річчя. Було присвоєно звання лауреата і присуджено премію імені К. І. Рубінського деканові філософського факультету, професорові Івану Васильовичу Карпенко та головному бібліографу Центральної наукової бібліотеки Юліані Юріївні Поляковій за особливий внесок у розвиток теорії та практики бібліотечної справи та історико-бібліографічних досліджень.

Про стан підготовки здобувачів наукових ступенів доктора філософії та доктора наук в університеті доповів проректор, професор Микола Олексійович Азарєнков (доповідь-1.pdf, 328 кв). Запропоновано провести реорганізацію відділу аспірантури і докторантури, розробити нове положення про аспірантуру та докторантуру, збільшити набір в аспірантуру іноземних громадян тощо.

Радою було затверджено Порядок визначення рейтингів науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та внесено зміни до Положення про оцінювання педагогічних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Із доповіддю про стан забезпечення академічної доброчесності в університеті виступив проректор, доцент Антон Віталійович Пантелеймонов. За його словами, одним із рішень поточних проблем із академічної доброчесності може стати підвищення рівня відповідальності учасників освітнього процесу. Також проректор зазначив, що у 2017/2018 навчальному році на наявність запозичень перевірено близько 1 500 дипломних робіт.

У проекті рішення Антон Віталійович Пантелеймонов запропонував Управлінню якості освіти підготувати методичний посібник з академічної доброчесності, кураторам груп інформувати студентів щодо норм академічної доброчесності, відділу реклами та брендингу центру зв’язків з громадськістю продовжити популяризацію відповідного напрямку діяльності.

Про затвердження змін до Правил прийому до університету доповіла заступник відповідального секретаря, доцент Ольга Олексіївна Анощенко.

Також Вченою радою були розглянуті кадрові та поточні справи, з ухваленими на засіданні документами можна буде ознайомитися найближчим часом на сайті Вченої ради університету.