Відбулось засідання Вченої ради

 У Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбулося засідання Вченої ради університету. На початку заходу дипломами університету було відзначено переможців 19-ої виставки-конкурсу навчальної та наукової літератури. За напрямом «Навчальна література для вищої школи»  були нагороджені: дипломом I ступеня – Єльцов Сергій Віталійович та Водолазька Наталія  Олександрівна за навчальний посібник «Practical Medical Chemistry» (хімічний факультет); дипломом II ступеня – Скирда Валерій  Володимирович та Шрамко Борис  Андрійович за підручник «Історія первісного суспільства»  (історичний факультет); Дипломом III ступеня – Шевченко Василь Григорович, Александров Юрій Володимирович за підручник «Астрофізика» (фізичний факультет); дипломом III ступеня – авторський колектив під керівництвом Ушакової  Наталі Ігорівни за підручник для іноземних студентів «Українська мова» (Інститут Міжнародної освіти). За напрямом «Наукова література (монографії)» були нагороджені: дипломом I ступеня Катрич Віктор Олександрович, Нестеренко Михайло Васильович, Бердник Сергій Леонідович, Дахов Віктор Михайлович, Пєнкін Юрій Михайлович за монографію «Electromagnetic Fields Excited in Volumes with Spherical Boundaries» (факультет радіофізики, біомедицини, електроніки та комп’ютерних систем); дипломом I ступеня – Азарєнков Микола Олексійович, Середа Ігор Миколайович, Целуйко Олександр Федорович за розділ монографії «The Application of Metal Hydride Based on Zr-V Alloy in Hydrogen Plasma»; (фізико-технічний факультет); дипломом II ступеня – Вовк Руслан Володимирович, Чишкала Володимир Олексійович за монографію «Нові керамічні композиційні матеріали інструментального призначення» (фізичний факультет); дипломом ІI ступеня – Максименко Надія Василівна за монографію «Ландшафтно-екологічне планування: теорія і практика» (екологічний факультет); дипломом ІІI ступеня – Рачков Євген Сергійович за монографію «Символи та емблеми класичних університетів України (кінець ХХ-початок ХХІ ст.) (історичний  факультет). За напрямом «Навчальна література для загальноосвітньої школи»: дипломом I ступеня – Таглина Ольга Валентинівна, Іванова Галина Жанівна за підручник і навчально-методичний комплекс для 1 класу закладів загальної середньої освіти «Я досліджую світ»; (біологічний факультет); дипломом II ступеня – Сотникова Світлана Іванівна за підручники та навчально-методичні комплекси з німецької мови для 1-го, 5-го та 10-го класів закладів загальної середньої освіти (факультет іноземних мов); дипломом III ступеня – Борзенко Олександр Іванович за підручник для 10-го класу закладів загальної середньої освіти «Українська література (рівень стандарту)» (філологічний факультет).

Про затвердження кошторису університету на 2019 рік доповів проректор  Анатолій Миколайович Удод (Кошторис 2019 , PDF, 906 kb)

Радою було затверджено проекти з реалізації Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019-2025 роки. Також було затверджено положення про Раду стратегічного планування і розвитку Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Вчена Рада затвердила Зміни до Правил прийому на навчання до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2019 році та Положення про Всеукраїнські олімпіади Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти.

Про затвердження змін до розподілу ліцензованого обсягу спеціальностей Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за освітньо-професійними, освітньо-науковими програмами та формами навчання для провадження освітньої діяльності з 2019/2020 навчального року на першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої освіти доповіла начальник Управління якості освіти Людмила Олександрівна Іваненко.

Рішенням Ради було затверджено відкриття докторантури зі спеціальності 061 – журналістика на кафедрі журналістики філологічного факультету.

Також були затверджені освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії до навчання в аспірантурі факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем, програми вступних випробувань до аспірантури в 2019 році, навчальних планів на 2019 рік за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали, спеціалізаціями радіофізика та електроніка; біофізика»; освітньо-наукові програми підготовки доктора філософії і програми фахових випробувань для вступу до аспірантури фізичного факультету з галузі знань 10 «Природничі науки зі спеціальності 104 фізика та астрономія; навчального плану підготовки доктора філософії з галузі знань спеціальності 104-фізика та астрономія.