Відбулося онлайн-засідання Вченої ради університету

25 травня 2020 року відбулося онлайн-засідання Вченої ради університету

Під час засідання проректор з науково-педагогічної роботи Пантелеймонов А.В. доповів про взаємодію з органами студентського самоврядування, про результати діяльності робочої групи з питань організації дистанційної освіти і озвучив зміни, внесені до Положення про визначення рейтингу кафедр  Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Вчена рада університету, заслухавши звіт проректора з науково-педагогічної роботи Пантелеймонова А.В. за період: червень 2017 – травень 2020 року, рекомендувала його кандидатуру до продовження контракту на посаді проректора.

Вченою радою університету також були затверджені навчальні плани здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти в межах спеціальностей на 2020/2021 навчальний рік; внесені зміни до розподілу ліцензованого обсягу спеціальностей Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за освітньо-професійними програмами та  формами навчання для провадження освітньої діяльності з 2020/2021 навчального року на першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої освіти, а також затверджені результати атестації наукових працівників хімічного факультету, Науково-дослідного інституту хімії, Науково-дослідного інститут біології, фізичного факультету та факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Вчена рада університету затвердила низку документів, що регулюють питання загальноуніверситетського значення, як-от:

«Положення про студентський моніторинг якості освіти у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна».

«Форма академічного транскрипту здобувача вищої освіти».

«Положення про заохочувальні відзнаки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна».

На засіданні затверджено зміни у складах редакційних колегій наукових періодичних видань, і низку наукових видань затвердили до друку.