26 жовтня 2020 року відбулося засідання Вченої ради університету в онлайновому форматі.

26 жовтня 2020 року відбулося засідання Вченої ради університету в онлайновому форматі.

Під час засідання проректор з науково-педагогічної роботи Пантелеймонов А.В. доповів про хід впровадження змішаного навчання.

 

Учений секретар Вінникова Н.А. представила проєкт розподілу квот виборних представників від структурних підрозділів та виборних представників з числа студентів й аспірантів до складу Вченої ради  Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

 

      Тирнов О.Ф. доповів про внесення змін до Порядку преміювання науково-педагогічних і наукових працівників Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за досягнення у виконанні завдань Стратегії розвитку університету на 2019-2025 роки.

 

У межах виконання  Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019-2025 роки проректор з економічних та соціальних питань Удод А.М. представив рішення щодо придбання службового житла.

 

Нову редакцію Положення про електронне (дистанційне) навчання в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна (нова редакція) та програму підвищення кваліфікації  «Інновації в системі дистанційного (змішаного) навчання» (180 годин) представив директор Інституту післядипломної освіти та електронного (дистанційного) навчання Левчук В.Г.

 

Вчена рада затвердила перейменування «Бухгалтерії» на «Бухгалтерську службу» та  затвердження положення про Бухгалтерську службу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за поданням Головного бухгалтера університету Ришкова В.М.

 

Також Вченою радою ухвалені кадрові рішення. Обрано на посади директора Центральної наукової бібліотеки Журавльову Ірину Казимирівну; завідувача кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи Данько Наталію Іванівну; завідувача кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова Казакову Надію Артурівну;  завідувача кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки Новікову Людмилу Вікторівну; завідувача кафедри туристичного бізнесу та країнознавства Парфіненка Анатолія Юрійовича.

 

Вчена рада ухвалила рішення про присвоєння вченого звання доцента по кафедрі німецької та французької мов Руднєвій Ірині Станіславівні та вченого звання доцента по кафедрі цивільно-правових дисциплін Савченку Віктору Олександровичу.