28 грудня 2020 року відбулося засідання Вченої ради університету

28 грудня 2020 року відбулося засідання Вченої ради університету

 

На засіданні Вченої ради  з основних питань порядку денного виступила відповідальний секретар Приймальної комісії О.О. Анощенко, яка ознайомила з особливостями процедури забезпечення вступу на навчання в 2021 році. Вчена рада затвердила Правила прийому 2021 на навчання до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

 

З питання «Про підсумки набору іноземних студентів» доповів директор ННІ міжнародної освіти О.О. Навроцький

На засіданні Вченої ради ухвалено рішення «Про реорганізацію структурних підрозділів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна спортивного спрямування» та затверджено «Програму розвитку фізичного виховання та спорту в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна на 2021-2025 рок».

 

Вчена рада затвердила в новій редакції «Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна» і «Положення про проєктні групи освітньої діяльності, робочі групи освітніх програм, групи забезпечення спеціальностей у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна».

За результатами обговорення та доповіді начальника Управління якості освіти Л.О. Іваненко Вчена рада затвердила загальний ліміт стипендіатів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,
яким буде призначатися академічна стипендія за результатами
підсумкового семестрового контролю І семестру 2020-21 н.р.; розподіл ліцензованого обсягу спеціальностей Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за освітніми програмами та  формами навчання для провадження освітньої діяльності з 2021/2022 навчального року на першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої освіти; освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти в межах спеціальностей на 2021/2022 навчальний рік.

Заслухавши інформацію начальника відділу аспірантури і докторантури Панченко В.Г., Вчена рада затвердила «Порядок відрахування та переривання навчання здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна».

Також Вчена рада ухвалила рішення про видачу дипломів доктора філософії (PhD) та додатка (Supplement) до диплома PhD Заварзіній Олесі Олегівні та Прус Юлії Ігорівні.

Вченою радою ухвалено низку рішень про затвердження кандидатур рецензентів для проведення фахового семінару та кандидатур голови спеціалізованої вченої ради (штатного працівника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна), опонентів для захисту дисертаційної роботи.

 

Вченою радою обрані: на посаду завідувача кафедри органічної хімії хімічного факультету Дорошенко Андрій Олегович; на посаду завідувача кафедри педагогіки факультету психології Жукова Оксана Анатоліївна; на посаду завідувача кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету Посохов Сергій Іванович.

Рішенням Вченої ради присвоєно почесне звання «Почесний доктор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна» доктору географічних наук, професору, академіку НАН України Руденку Леоніду Григоровичу.

Вчена рада ухвалила рішення про представлення до присвоєння почесного звання України «Заслужений винахідник України» кандидатури доктора хімічних наук, професора, академіка Академії Вищої школи України, завідувача кафедри хімічної метрології Юрченка Олега Івановича.

Вченою радою ухвалені рішення про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам університету: професора Балаклицькому Максиму Анатолійовичу, доцентів Бобровій Оксані Вячеславівні, Панько Наталії Олександрівні, Цюрі Оксані Миколаївні, Шоп Ірині Вячеславівні, Житняківській Ользі Анатоліївні.

Вчена рада ухвалила рішення про розміщення в мережі Інтернет електронного журналу «Actual problems of modern medicine» (Актуальні проблеми сучасної медицини). Випуск 6 (2020); міждисциплінарного електронного збірника наукових праць з соціології та соціальної роботи «SOCIOПРОСТІР», № 10ʼ2020; міжнародного електронного науково-теоретичного журналу «Комп'ютерні науки та кібербезпека». Випуск 2(18) – 2020 (CS&CS, ISSUE 2 (18) 2020).

Затверджено низку видань до друку.