22 лютого 2021 року відбулося засідання Вченої ради університету

22 лютого 2021 року відбулося засідання Вченої ради університету

 

22 лютого 2021 року відбулося засідання Вченої ради університету.

На засіданні головою Вченої ради нової каденції обрано Бакірова Віля Савбановича. Заступниками голови Вченої ради обрано Катрича Віктора Олександровича і Пантелеймонова Антона Віталійовича.

Також затверджено нові склади постійних комісій Вченої ради та регламент роботи Вченої ради.

З інформацією про внесення змін та доповнень до Статуту Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна виступив ректор університету. Вчена рада погодила проєкт Статуту й ухвалила рішення про подання його на затвердження Конференцією трудового колективу університету.

З доповіддю «Про стан міжнародного співробітництва Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна» виступив начальник Управління міжнародних відносин Хижняк Олександр Володимирович (Про стан міжнародного співробітництва університету )

 

Вчена рада університету ухвалила рішення про створення відділу міжнародних рейтингів Центру зв’язків з громадськістю.

 

На засіданні Вченої ради затверджено дизайн дипломів бакалавра, спеціаліста і магістра та Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна у новій редакції.

 

Вчена рада університету ухвалила рішення про рекомендацію на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти таких кандидатур:

  • доктора фізико-математичних наук, професора кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, заслуженого діяча науки і техніки України, проректора з наукової роботи Катрича Віктора Олександровича;
  • доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри хірургічних хвороб, Заслуженого лікаря України Хворостова Євгена Дмитровича;
  • доктора фізико-математичних наук, професора кафедри фізики надвисоких частот Шматька Олександра Олександровича.

Також ухвалено рішення про представлення кандидатури кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри фізики ядра та високих енергій імені О. І. Ахієзера Павленка Івана Вікторовича до нагородження Подякою Міністерства освіти і науки України. 

На засіданні Вченої ради затверджені кандидатури голів спеціалізованих вчених рад і опонентів для захистів дисертаційних робіт.

Крім того, Вчена рада затвердила низку положень про структурні підрозділи університету:

  • про кафедри Навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: про кафедру банківського бізнесу та фінансових технологій; про кафедру обліку та оподаткування; про кафедру менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій; про кафедру інформаційних технологій та математичного моделювання;

 

  • про Центри Навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: про Центр розвитку дуальної освіти та навчання через дослідження; про Центр «Фінансова клініка»; про Центр вдосконалення освітніх траєкторій; про Центр розвитку фінансових технологій «FinTech»;

 

  • про кафедри факультету геології, географії, рекреації і туризму: про кафедру мінералогії, петрографії та корисних копалин; про кафедру геології; та затвердження нової редакції Положення про факультет геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

 

  • про фізичний факультет, про кафедру експериментальної фізики, про навчальну лабораторію фізичних лекційних демонстрацій фізичного факультету.

 

Вчена рада університету ухвалила рішення про присвоєння аудиторії № 5-54 історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна ім’я професора Бориса Андрійовича Шрамка.

Вченою радою ухвалено рішення про започаткування збірника наукових праць «Фінансово-кредитні системи: перспективи розвитку» та затверджено до друку низку наукових і навчально-методичних видань.