Основні наукові напрямки: рафінування металів фізичними методами; вакуумна та надвакуумна металургія; фізика та матеріалознавство чистих і надчистих металів (один із засновників цього напрямку).

Установив явище магнітного пробою в рутенії, гігантські осциляції терморушійної електричної сили, нові закономірності впливу мікродомішок та легування на властивості конструкційних матеріалів атомної енергетики. Вирішив проблеми радіаційної стійкості та холодноламкості конструкційних сплавів атомної енергетики та берилію. Розробив нові технології виробництва сплавів цирконію та гафнію для атомної енергетики України.

Автор понад 500 наукових статей, 5 монографій, більше 30 патентів та авторських свідоцтв на винаходи. Під його керівництвом захищено 6 докторських і 15 кандидатських дисертацій.

Звання

Член бюро Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України. Дійсний член Академії інженерних наук Росії. Член секції «Рідкісні метали» наукової ради по новим матеріалам Міжнародної асоціації академій наук, наукової ради з хімії та технології високочистих речовин РАН, вченої ради «Ядерно-паливний цикл» Міністерства палива та енергетики України. Заступник головного редактора наукового журналу «Питання атомної науки і техніки» ННЦ ХФТІ та редактор серії «Чисті метали, вакуум і надпровідники». Заслужений діяч науки і техніки України (2008 рік).

Нагороди

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1982 рік), премії НАН України імені О. І. Лейпунського (2007 рік). Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1971 рік), медалями (1970, 1988 роки), медалями та дипломами ВДНГ СРСР (1973, 1983 роки).