Наукові інтереси охоплюють широке коло проблем історії Німеччини, Радянського Союзу та Росії. Найбільше його увагу привертають російська революція 1917–1920-х років, Перша світова війна, політика тоталітарних режимів Німеччини та Радянського Союзу в міжвоєнний (1920–1930-ті роки) і післявоєнний періоди й особливо — історія Другої світової війни, у галузі якої він є одним із провідних науковців світу.

Автор та співавтор 16-ти монографій, понад 110 наукових статей, понад 160 рецензій, співвидавець численних наукових праць, у тому числі відомого у світі збірника «Східна Європа».

Звання

Почесний доктор Кемеровського університету (РФ, 2000 рік).