Наукові інтереси в галузі фізики магнітних явищ, зокрема низькотемпературного магнетизму, магнітооптики та фотоіндукованих явищ. У неелiвських феримагнетиках ним виявлено, візуально спостережено і досліджено двохфазні та двійникові доменні структури, що утворюються в процесі індукованих магнітним полем фазових переходів і можуть існувати в широкому інтервалі зовнішніх магнітних полів, верхня межа яких досягає поля міжпідграткової обмінної взаємодії.

Експериментально встановив важливі закономірності утворення й еволюції магнітних доменних структур магнітного проміжного стану, що виникає в процесі індукованого магнітним полем спін-орієнтаційного фазового переходу першого роду в антиферомагнетиках. Вперше експериментально дослідив кінетику індукованого магнітним полем фазового переходу першого роду в антиферомагнетику.

Виявив особливості динаміки міжфазних доменних стінок, що пов’язані зі зміною структури стінки в магнітному полі та спостерігав утворення при розпаді метастабільної антиферомагнітної фази фронту фазового переходу, який рухається зі швидкістю, що набагато перевищує граничну швидкість міжфазної стінки тощо.

Автор понад 110 наукових праць. Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій. Багато років співпрацює з провідними лабораторіями Росії, Польщі, Франції, Німеччини, Австрії, Нідерландів, США та бере участь у низці міжнародних наукових проектів (NATO, INTAS, STCU, Volkswagen та інших).

Звання

Член-кореспондент (з 2000 року), академік (з 2012 року) НАН України. Член Українського фізичного товариства.

Нагороди

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004 рік), спільної премії АН СРСР та АН Польщі (1987 рік). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2008 рік), Грамотою Верховної ради України (2007 рік), Почесною грамотою Кабінету міністрів України (2010 рік).