Міжнародні видавництва

Перелік міжнародних видавництв, у яких можуть бути опубліковані монографії англійською мовою працівників університету для присвоєння вченого звання професора: