У Каразінському відбулося засідання Вченої ради університету

Відповідно до порядку денного, члени Вченої ради ухвалили рішення  щодо присвоєння науковцям вчених звань.

Проректор з науково-педагогічної роботи Борис САМОРОДОВ доповів про реалізацію заходів з міжнародної діяльності університету.

Вчена рада університету затвердила низку рішень, серед яких:

  • Про затвердження Положення про планування й звітування науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у новій редакції
  • Про затвердження Порядку визначення компетентностей, передбачених сертифікатними освітніми програмами Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, здобутих у межах неформальної та/або інформальної освіти
  • Про затвердження Положення про Інститут післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в новій редакції
  • Про затвердження Положення про Науково-методичну комісію Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
  • Про затвердження тимчасового стандарту вищої освіти, освітньо-професійних (освітньо-наукових) програм та навчальних планів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти у нових редакціях

 

Члени Вченої ради схвалили рішення про оновлення складу декількох редакційних колегій періодичних видань Університету.

Традиційно, Вчена рада затвердила до друку низку навчально-методичних і наукових видань.

 

Проректор з науково-педагогічної роботи Олександр Головко доповів про результати онлайн-опитування "СТУДЕНТИ КАРАЗІНСЬКОГО 2022–2023 РОКІВ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ"