Відбулося засідання Вченої ради університету

У Каразінському університеті відбулося засідання Вченої ради університету.

Серед основних питань порядку денного була заслухана доповідь начальника Управління якості освіти Людмили Іваненко про впровадження системи оцінювання якості освітньо-професійних та освітньо-наукових програм презентація

Людмила Іваненко зауважила, що у вересні відбулися зміни в процедурі акредитації і встановлено нові вимоги до оцінювання якості освітньої програми та освітньої діяльності закладу вищої освіти, зокрема змінився підхід до оцінювання освітніх програм: замість традиційних, кількісних, пропонуються складні якісні параметри, а замість механічного оцінювання — виконання певних показників за дев’ятьма критеріями для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів.

Також вона презентувала результати самооцінювання освітніх програм з урахуванням змін, яке виконував кожен структурний підрозділ, що реалізують освітні програми. Мета самооцінювання — виявити сильні та слабкі сторони освітньої програми, розробити порядок дій та заходів щодо оновлення освітніх програм та підвищення їхньої якості.

Виступ директора Інституту післядипломної освіти і заочного (дистанційного) навчання Віктора Левчука присвячено впровадженню програм «навчання протягом життя». Зокрема він звернув увагу на запровадження найближчим часом відкритих онлайн-курсів Каразінського університету, курсу «IT для дорослих» та інших проєктів презентація 1.

Вченою радою університету було погоджено кандидатуру к. н. з держ. управління Анатолія Бабічева на посаду проректора з науково-педагогічної роботи.

Рішенням Вченої ради на посади завідувачів кафедрами були обрані:

  • кафедри історії України історичного факультету Калініченко Володимир Вікторович
  • кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Сорочан Сергій Борисович
  • кафедри нової та новітньої історії історичного факультету Станчев Михайло Георгійович