Рішення Вченої ради
Протокол № 1 від 21 січня 2019 року