Рішення Вченої ради
Протокол № 5 від 22 квітня 2019 року