Рішення Вченої ради
Протокол № 3 від 25 лютого 2019 року